قبول شدگان مقطع کاردانی

قبول شدگان مقطع کارشناسی

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم :

جهت انجام مراحل بعدی و به کارگماری ایشان از طریق تماس تلفنی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
لطفا از تماس تلفنی یا پیگیری خودداری فرمایید .

استخدام در شرکت فولاد سیرجان ایرانیان